Som tidigare informerats ska de utbetalningar som gjorts med anledning av överlåtandet av Hällans VoA-anläggning till VA Syd beskattas som en inkomst. Juristerna som anlitats under processen har nu tittat närmare på hur detta påverkar Hällans medlemmar beroende på om fastigheten köpts direkt av Skanska, eller om den är köpt senare.

Juristernas besked är att kostnaden för VA-anläggningen ses som en del av köpeskillingen för den nya ägaren. Utbetalningen från Samfälligheten är skattepliktig och ska tas upp på blankett K12 och eftersom personen ifråga inte har erlagt en specifik summa för VA-anläggningen kan inte något avdrag göras. Avdrag, för hela anskaffningskostnaden, sker först den dag som hela fastigheten säljs.

Detta innebär alltså att den guide för deklarering som finns på hemsidan här enbart gäller de ägare som köpt fastigheten direkt av Skanska, dvs ”första generationens ägare”. Är fastigheten köpt senare, och den nuvarande ägaren ex är ”andra generationens ägare” så är därmed guiden inte aktuell.

Eventuella detaljfrågor kring deklarationen hänvisas till Skatteverket.