Skatt och deklarering med anledning av överlåtande av VA-anläggning
Arbetet med överlåtelse av Hällans VA-anläggning till VA Syd är nu i princip färdigställt. Lantmäteriet har beslutat att upplösa gemensamhetsanläggningen för VA, vilket framgår av den information som lantmäterimyndigheten skickat ut till medlemmarna. De utbetalningar som vi tidigare informerat om är nu också slutförda. Mer information kring de olika utbetalningarna finns här: https://www.hallan.se/2023/12/07/utbetalning-till-medlemmar/.

Styrelsen har nu fått besked om hur dessa olika utbetalningar påverkar medlemmarna rent skattemässigt. Utbetalningarna som gjorts skall ses som en inkomst, och därmed beskattas, men majoriteten av detta kan kvittas mot de kostnader som respektive fastighet redan betalt till Skanska när fastigheten anslöts till VA-nätet. 

De jurister vi har tagit hjälp av under processen med VA Syd har sammanställt ett antal dokument som kan vara till hjälp för medlemmarna i samband med inkomstdeklarationen:

  1. En lathund för att förtydliga hur 2023 års inkomstdeklaration bör fyllas i för att skatteeffekten ska bli korrekt.
  2. En kopia av blankett K12 som ska fyllas i och bifogas deklarationen
  3. En bilaga som även den ska bifogas deklarationen.

Vi vill påminna om att beloppen som ska anges måste justeras i enlighet med den ägarfördelning som gäller för respektive fastighet.
Eventuella detaljfrågor kring deklarationen hänvisas till Skatteverket.