Som vi tidigare informerat om har vi gett Nabo, vår ekonomiska förvaltare, i uppdrag att hantera utbetalning av respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen. Mer information om detta finns i handlingarna från extrastämman: https://www.hallan.se/arsstammor/extrastamma-2023/

Nabo kommer även hantera återbetalning av VA-avgift för 2023. Samfälligheten har tidigare hanterat detta genom en förskottsbetalning av VA-avgift för hela kalenderåret baserat på beräknad vattenförbrukning för varje fastighet. Eftersom VA Syd formellt tog över anläggningen 15/9 kommer återbetalningen att omfatta perioden från 15/9 till årets slut. Notera att denna återbetalning grundas på en schablonberäkning, då det inte var möjligt att genomföra en individuell beräkning för varje fastighet vid överlåtelsen.

I enlighet med beslutet från extrastämman upplöses nu även dagvattenfonden. Medlen från denna fördelas mellan de 69 fastigheter i etapp 4-5 som inte redan betalt grundavgift för dagvatten. Detaljer kring den anslutningsavgift varje fastighet ska betala framgår av den presentation som VA Syd höll i samband med informationsmötena i januari. Presentationen finns här: https://www.hallan.se/2023/02/18/vasyd-infomoten-1718-och-26e-januari/

Styrelsen har fått in uppgifter från i stort sett alla medlemmar och har lämnat över underlag för utbetalning till Nabo. Som framgår av ovanstående kommer det att bli 2-3 utbetalningar: en som gäller andelen i VA-anläggningen, och en som gäller återbetalningen av VA-avgiften. De 69 fastigheterna i etapp 4-5 kommer även få en tredje utbetalning med andelen i dagvattenfonden.

Vår förhoppning är att alla som meddelat korrekta bankdetaljer ska kunna få sina utbetalningar gjorda under den närmaste veckan.

Fakturor från VA Syd för anslutningsavgift

VA Syd har påbörjat processen med att skicka ut fakturor för anslutningsavgift till samtliga medlemmar. En del av er har redan fått fakturan, antingen i pappersform, eller som e-faktura. Förfallodatumen kan variera något, men vår ambition är som tidigare informerats att alla ska ha fått sin utbetalning i god tid innan dess.

Skatt och deklarering

Som vi informerade om i samband med extrastämman så undersöker vi hur utbetalningen gällande VA-anläggningen påverkar medlemmarna rent skattemässigt. Vi har inte fått någon slutligt besked kring detta. Styrelsen återkommer så snart vi har mer information.