Som vi informerat om så kommer det att göras ett antal utbetalningar till medlemmarna i Hällan kopplat till VA Syds övertagande av VA-anläggningen.
 
Den första utbetalningen görs 21 december och innefattar respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen. Vid samma tidpunkt kommer även utbetalning av medel från dagvattenfonden att ske till de 69 fastigheter i etapp 4-5 som inte redan betalt grundavgift för dagvatten.
 
Mer information kring de utbetalningar som kommer att göras finns här: https://www.hallan.se/2023/12/07/utbetalning-till-medlemmar/
 
Styrelsen återkommer när vi har information kring de resterande utbetalningarna.