Styrelsen påminner om, att det inte är tillåten att parkera utanför de markerade parkeringsplatserna. Om man parkerar på eksempelvis grönytor, och skada uppstår på de gemensamma anläggningarna, är fastighetsägaren ansvarig gentemot samfälligheten. Medlemmet ska då själv bekosta återställning.

Tänk även på att informera dina närmsta grannar i förväg, när du ska ha fest med hög musik.