Göran Johnsson
Ordförande
Henrik Teinvall
Kassör
Therese Berggren
Underhållsansvarig
Peter Forsberg
Sekreterare
Sara Mauritzson
Informationsansvarig
Daniel Bjursell
Suppleant
Martin Karlsson
Suppleant

Vid frågor kontakta oss här