Mikael Kanaryd
Ordförande
E-post
Sara Mauritzson
Ledamot
E-post
Susi Frauenfelder
Ledamot

Mitt namn är Susi Frauenfelder, och jag bor på Vallmovägen med min mand och tre barn. Vi har bott här sen 2008, och jag har observerat samfällighetens utveckling från sidlinjan, tills jag debuterade i styrelsen som suppleant i 2020.


Jag har en bakgrund inom kommunikation/marketing och har fungerat som styrelsesmedlem på mina tidigare adresser i Köpenhamn och Klagshamn. Jag ser fram til att fortsätta mitt arbete pva. alla medlemmer i samfälligheten.

E-post
Peter Forsberg
Ledamot
E-post
Therese Berggren
Suppleant
E-post

Vid frågor kontakta oss här