Skip to main content

Lägesrapport VASYD

Processen kring VASYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning pågår. Som vi tidigare informerat om har styrelsen och VASYD förhandlat om ersättningen för VA-anläggningen. VASYD erbjuder 11,55 Mkr vilket styrelsen avser acceptera. Detta motsvarar 58 629 kr/andel. Utöver detta tillkommer en intrångsersättning som Lantmäteriet kommer att bestämma. Som referens kan nämnas att när förskolan anslöts bestämdes intrångsersättningen till […]

Eon kommande elarbete

Eon kommande elarbete

Eon planerar att förstärka elnätet på en del inom samfälligheten, detta beroende på utbyggnad av solcellsanläggningar. Se ungefärlig sträckning på bilden. Vi återkommer med mera info samt tider för arbetena när dessa kommer oss till del.

Laddplats hos Boklok

I samband med årsstämman delades en kort information om möjligheten att hyra laddplats för elbil hos Boklok. Priset per kWh är 3,5 inkl moms, samt en administrativ kostnad för att kunna starta laddningen på 200kr. För mer information: Petra Anderberg, ordförande i Boklok Sjötorpsängar ordforande.brfsjotorpsangar@gmail.com