Vattenavstängning tisdag 28/11
VA Syd har informerat om kommande VA-ledningsarbete som medför att vattnet kommer att stängas av i stora delar av Hällan under tisdag 28/11, 08:00-18:00. De som är kunder hos VA Syd och som registrerat sig för sms/mailutskick har förhoppningsvis redan fått information kring detta. Här finns en lista över de fastigheter som berörs av avstängningen. VA Syd har också meddelat att det finns en brandpost att hämta vatten från på Ringkragevägen 83 och 85. 

Påminnelse om att ange kontonummer för utbetalning 
Inom några dagar kommer betalningen från VA syd för vår VA-anläggning. När den är betald kommer de skicka ut fakturor för anslutningsavgift till samtliga medlemmar enligt tidigare utskick. 

Som vi informerat om i tidigare utskick är ambitionen att vi ska kunna säkerställa utbetalning av respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen samt återbetalning av VA-avgift, innan förfallodatum för VA Syds fakturor. För att samla in korrekta bankuppgifter för återbetalning ber vi er som inte redan gjort det att fylla i formuläret på följande länk: Utbetalning efter VA Syds övertagande

I dagsläget har vi fått in uppgifter från ca två tredjedelar av samfällighetens medlemmar. På onsdag den 29/11 skickas utbetalningsunderlaget till Nabo för vidare hantering. Samtliga uppgifter som inkommer efter den 28/11 kommer skickas över till Nabo först när underlag för 100% av medlemmarna inkommit. 
För de som inte vill använda formuläret för att skicka in uppgifterna kan de överlämnas fysiskt i samband med mötet som Lantmäteriet kallat till på tisdag den 28/11.
Belopp för andel i VA-anläggningen framgår av protokollet från senaste extrastämman https://www.hallan.se/arsstammor/extrastamma-2023/.