Vid senaste årsstämman beslutade stämman att bifalla en motion om att hårdgöra en del av gräset i västra delen av samfälligheten för att skapa en bättre övergång till den befintliga cykelvägen. Styrelsen har gett Wasabi i uppdrag att åtgärda detta. Efter att ha undersökt olika alternativ så visar det sig att asfaltering blir det långsiktigt bästa alternativet.

Wasabi kommer att påbörja arbetet i nästa vecka (vecka 44).