Valberedningen är i gång med arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen.

På 2023 års stämma behöver vi välja två ledamöter, två suppleanter, revisor och revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant/revisor/revisorssuppleant väljs på 1 år.

Tyvärr har vår ordförande bestämt sig för att lämna Tygelsjö för att flytta till annan ort. Vi behöver därmed även välja ny ordförande som fyllnadsval på ett år.

Som ordförande för vår samfällighet har man en central roll i att vårt gemensamma område underhålls och utvecklas på bästa möjliga sätt. Vi söker någon som är engagerad, ansvarsfull och har förmågan att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål.

Har du ett naturligt ledarskap och förmågan att organisera och motivera andra? Har du god kommunikationsförmåga och gillar att hantera kontakter såväl internt som externt?

Hör då gärna av dig till oss i valberedningen för mer info och ett förutsättningslöst första samtal

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller känner någon i området som kan vara intresserad? Hör då gärna av dig till valberedningen på valberedning@hallan.se

Tacksam för svar senast den 19/3

Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är. En välskött samfällighet skapar trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter.

Hälsningar
Valberedningen (Göran Johnsson, Margareta Klebe, Alessio Gallino)