Valberedningen är i gång med arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2023 års stämma behöver vi välja två ledamöter, två suppleanter, revisor och revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant/revisor/revisorssuppleant väljs på 1 år. Tyvärr har vår ordförande bestämt sig för att lämna Tygelsjö för […]