Skip to main content

Lägesrapport VASYD

Processen kring VASYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning pågår. Som vi tidigare informerat om har styrelsen och VASYD förhandlat om ersättningen för VA-anläggningen. VASYD erbjuder 11,55 Mkr vilket styrelsen avser acceptera. Detta motsvarar 58 629 kr/andel. Utöver detta tillkommer en intrångsersättning som Lantmäteriet kommer att bestämma. Som referens kan nämnas att när förskolan anslöts bestämdes intrångsersättningen till […]

Eon kommande elarbete

Eon kommande elarbete

Eon planerar att förstärka elnätet på en del inom samfälligheten, detta beroende på utbyggnad av solcellsanläggningar. Se ungefärlig sträckning på bilden. Vi återkommer med mera info samt tider för arbetena när dessa kommer oss till del.

Laddplats hos Boklok

I samband med årsstämman delades en kort information om möjligheten att hyra laddplats för elbil hos Boklok. Priset per kWh är 3,5 inkl moms, samt en administrativ kostnad för att kunna starta laddningen på 200kr. För mer information: Petra Anderberg, ordförande i Boklok Sjötorpsängar ordforande.brfsjotorpsangar@gmail.com

Värdering av samfällighetens VA-nät

Styrelsen har 28/2/2023 fått en muntlig presentation av den värdering av VA-nätet, som VASYD låtit göra. Vi kommer att få både en presentation och en rapport avseende värderingen. Det, som presenterades för oss 28/2/2023, var ett nettovärde om 11,4Mkr för anläggningen. VASYD informerade oss även om, att de samlade avgifterna från VASYD, som kommunicerats av […]

Årsstämma 2023

Då börjar det dra ihop sig till årsstämman 2023. Vänligen notera 23 april kl. 16 i din kalender.Sista dag för att lämna in motioner är 23/3. Årsstämman hålls i år i Pilbäcksskolans caféavdelning.Alla dokument inför stämman kommer finnas under Årsstämmor på hemsidan under april 2023. Väl mött den 23 april kl. 16:00!Styrelsen

VoA-faktura 2023

Under den senaste veckan bör alla medlemmar fått en faktura från Nabo för förskottsbetalning av vatten. I enlighet med de rutiner som samfälligheten beslutat om så är detta en förskottsbetalning på den beräknade förbrukningen för året. Nytt för i år är att momsen är detaljerad på fakturan, detta då även samfälligheter nu är momspliktiga. Detta […]

VASYD

Med anledning av VASYDs senast utskick vill styrelsen informera om följande: Övertagandet av VA-anläggningen beslutades vid årsstämman 2017 och har fortgått sedan dess.Det är nu inte möjligt att ändra detta beslut som slutligen fattades av Mark- och miljööverdomstolen den 27 augusti 2021. Den stora fördelen med att VASYD tar över anläggningen är att samfälligheten inte […]