Skip to main content

Vägarbete på Sjötorpsvägen

På bakgrund av rykten om avstängning av Sjötorpsvägen (väg 530 i båda riktningar) mot Klagshamn med sluttid 2021-7-31, kl. 16:00 har vi i styrelsen kontaktat VA Syd och fått bekräftat detta.Styrelsen har d.d. bett VA Syd om detaljeret information till samtliga medlemmer snarast möjligt.Styrelsen uppdaterer, när mer information finns. Se information från VA Syd här: […]

Skrivelse d. 2021-03-12 till medlemmerne...

…förtsättning från inlägg av 2021-03-15: Styrelsen har i samarbete med samfällighetens jurist framkommet till ett motsvar på Advokatfirman VICI AB’s skrivelse dateret d. 12.3.2021 till ”Samfällighetsföreningen Hällan i Tygelsjö”. Styrelsen beslöt på styrelsesmöte, d. 2/6/2021 att skicka detta motsvar till Advokatfirman VICI AB. Styrelsen återkommer, när ytterligare information finns i ärendet.

VA Arbete i Tygelsjö

Info från VA SYD: Entreprenören kommer idag att påbörja arbetet med att anlägga tillfälliga förbifarter på de sträckor där detta kommer att behövas. Nästa vecka kommer arbetet med överbyggnaden att påbörjas på nytt. De kommer att starta i öst för att gå västerut och avsluta vid Ur och Skur. Arbetet beräknas vara klart under v […]

Konstituerande styrelsemöte

Ovanstående möte kommer att hållas ikväll (14/4) kl 20.00. Nya styrelsen ber om lite överseende med svarstider med mera då vi har ett litet arbete framför oss att sätta oss in i arbetsuppgifter och fördela ansvarsområden. Vi återkommer med information löpande. Mikael Kanaryd

Arbeten på Sjötorpsvägen

Arbeten på Sjötorpsvägen

Vi har fått uppgifter om att VA SYDs ska åtgärda överbyggnaden på Sjötorpsvägen med start i nästa vecka. Detta kommer sannolikt påverka framkomligheten på sträckan. Vi kan nu bekräfta att arbetena kommer att göras för ett körfält i taget. Man kommer att börja med det södra körfältet, se trafikanordningsplaner nedan. VA SYD har byggt vägen […]