Skip to main content

Vägarbete Blåklintsvägen & Ringkrageväge

Vägarbete Blåklintsvägen & Ringkragevägen

VASYD påbörjar arbeten med att koppla ifrån samfällighetens vattenmätare. Arbetet påbörjas på Blåklintsvägen preliminärt måndag v. 47 Under arbetet kommer de behöva stänga av befintlig parkeringsplats, så vänligen observera detta och undvik att parkera här. När arbetet är klart på Blåklintsvägen kommer motsvarande arbete påbörjas på Ringkragevägen. Totalt bedöms dessa två arbeten ta max 2 […]

Extrastämma 27/8, 15:00

Med anledning av VA SYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning kommer alla medlemmar att kallas till en extrastämma söndag 27/8, 15:00. De huvudsakliga punkter som kommer att behandlas är avtalet mellan Hällan och VA SYD, ersättningen från VA SYD, samt avvecklandet av dagvattenfonden. Information om plats och detaljerad dagordning följer, men vi hoppas att ni redan […]

Medlemsavgift: dubbla e-fakturor & posta

Under den senaste veckan har alla medlemmar fått e-faktura eller avi per post med den årliga medlemsavgiften. Vi har fått information från Nabo att deras leverantör drabbats av en driftstörning som medfört att flera medlemmar fått 2 st identiska e-fakturor i sin internetbank eller 2 st avier per post. Givetvis ska endast 1 st avi […]

Valberedningen informerar, Fyllnadsval l...

Tyvärr har Karolina Gajski Kovacevic lämnat sitt uppdrag som ledamot (kassör) pga. familjeskäl. Eftersom styrelsen saknar suppleanter kommer vi på den planerade extrastämman i samband med VA frågan även göra ett fyllnadsval till den vakanta posten. Fram till extrastämman har tidigare kassör Sara Mauritzson tillfälligt tagit på sig att hantera samfällighetens ekonomi. Har du ett […]

Lägesrapport VASYD

Processen kring VASYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning pågår. Som vi tidigare informerat om har styrelsen och VASYD förhandlat om ersättningen för VA-anläggningen. VASYD erbjuder 11,55 Mkr vilket styrelsen avser acceptera. Detta motsvarar 58 629 kr/andel. Utöver detta tillkommer en intrångsersättning som Lantmäteriet kommer att bestämma. Som referens kan nämnas att när förskolan anslöts bestämdes intrångsersättningen till […]

Eon kommande elarbete

Eon kommande elarbete

Eon planerar att förstärka elnätet på en del inom samfälligheten, detta beroende på utbyggnad av solcellsanläggningar. Se ungefärlig sträckning på bilden. Vi återkommer med mera info samt tider för arbetena när dessa kommer oss till del.

Laddplats hos Boklok

I samband med årsstämman delades en kort information om möjligheten att hyra laddplats för elbil hos Boklok. Priset per kWh är 3,5 inkl moms, samt en administrativ kostnad för att kunna starta laddningen på 200kr. För mer information: Petra Anderberg, ordförande i Boklok Sjötorpsängar ordforande.brfsjotorpsangar@gmail.com