Skip to main content

Valberedningen informerar

Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. På 2023 års stämma behöver vi välja tre ledamöter (varav en är ordförandeposten), två suppleanter, revisor och revisorssuppleant. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant/revisor/revisorssuppleant väljs på 1 år. Alla kompetenser behövs. Men det som vi söker lite […]

Gott Nytt År!

Styrelsen hoppas, alla har haft en God Jul och önskar alla ett Gott Nytt År 2023!Samtidigt vill vi påminna alla medlemmar om, att parkeringsplatser på gemensamma areal är endast för gäster/besökare. Tänk också gärna på inte att parkera på gräsytor eller våra smala vägar, som gör det farligt för gående och speciellt barn, som inte […]

VA SYD

VASYD har handlat upp en konsult, som ska utföra en värdering av Hällans VA-nät. Arbetet har nyligen startat, och konsulterna från WSP kommer att besöka vårt område för inspektion av anläggningen. Värderingen beräknas klar v. 7 2023.

Vägarbete på Sjötorpsvägen

Hej Hoppas, alla har haft en bra sommarlov! Vi i Styrelsen fortsätter vort arbete och har fått följande information från Malmö Stad angående vägarbete på Sjötorpsvägen: ”Vi har nu fått ihop en tidplan till det planerade arbetet på Sjötorpsvägen. Vi kommer att stänga av vägen under perioden 2022-08-22 – 2022-10-30.” Frågor? Kontakta oss på info@hallan.se. […]

Renovering av Sjötorpsvägen

Styrelsen har blivit kontaktade av Malmö Stad som planerar för renovering av Sjötorpsvägen på sträckan mellan Rödklintsgatan och Laaparken. En tillfällig dubbelriktad väg kommer att byggas söder om Sjötorpsvägen så att boende väster om parken kan ta sig in mot Tygelsjö utan större omväg. För boende öster om parken kommer infarterna vid Vallmovägen och Blåklintsvägen […]

Årsstämman 2022

Då börjar det dra ihop sig till årsstämman 2022. Vänligen notera d. 24.4.2022, kl. 15 i din kalender, då information från VA-Syd och Grannsamverkan kommer ske. Själva stämman börjar efteråt, kl. ca. 15:30. Kallelsen delas även ut till alla brevlådor ca. mitten av mars 2022. Sista dag för att lämna in motioner är 24.3.2022. Årsstämman […]