Tyvärr har Karolina Gajski Kovacevic lämnat sitt uppdrag som ledamot (kassör) pga. familjeskäl.

Eftersom styrelsen saknar suppleanter kommer vi på den planerade extrastämman i samband med VA frågan även göra ett fyllnadsval till den vakanta posten. Fram till extrastämman har tidigare kassör Sara Mauritzson tillfälligt tagit på sig att hantera samfällighetens ekonomi.

Har du ett stort intresse för ekonomi, kanske jobbar med ekonomi eller bara helt enkelt har en fallenhet för siffror? Kan du tänka dig att hålla samman samfällighetens ekonomi och styra Nabo i det administrativa arbetet fakturering/redovisning?

Hör då gärna av dig till valberedningen på valberedning@hallan.se

Eller känner du någon i området som passar in på beskrivningen får du gärna tipsa oss, så tar vi kontakt.

Tacksam för svar senast den 15/8

Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är. En välskött samfällighet skapar trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter.

Hälsningar
Valberedningen (Göran Johnsson, Margareta Klebe, Alessio Gallino)