Tyvärr har Karolina Gajski Kovacevic lämnat sitt uppdrag som ledamot (kassör) pga. familjeskäl. Eftersom styrelsen saknar suppleanter kommer vi på den planerade extrastämman i samband med VA frågan även göra ett fyllnadsval till den vakanta posten. Fram till extrastämman har tidigare kassör Sara Mauritzson tillfälligt tagit på sig att hantera samfällighetens ekonomi. Har du ett […]