Vi har nu fått bekräftelse från Pilbäckskolan att vi kan använda skolans café som lokal för den kommande extrastämman, söndag, 27/8, 15:00

Dagordning, samt alla handlingar, kan hittas under kategorin ”Årsstämmor” i menyn.

Väl mött!

Styrelsen