Med anledning av VA SYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning kommer alla medlemmar att kallas till en extrastämma söndag 27/8, 15:00. De huvudsakliga punkter som kommer att behandlas är avtalet mellan Hällan och VA SYD, ersättningen från VA SYD, samt avvecklandet av dagvattenfonden. Information om plats och detaljerad dagordning följer, men vi hoppas att ni redan nu kan göra en notering i era kalendrar. Handlingar till extrastämman kommer i vanlig ordning att finnas tillgängliga på hemsidan ca två veckor innan stämman.

Väl mött!

Styrelsen