VASYD har bett styrelsen förmedla, att de som ännu inte gjort servis och abonnemangsanmälningar gör detta så snart som möjligt.