I samband med årsstämman delades en kort information om möjligheten att hyra laddplats för elbil hos Boklok.

Priset per kWh är 3,5 inkl moms, samt en administrativ kostnad för att kunna starta laddningen på 200kr.

För mer information: Petra Anderberg, ordförande i Boklok Sjötorpsängar ordforande.brfsjotorpsangar@gmail.com