Eon planerar att förstärka elnätet på en del inom samfälligheten, detta beroende på utbyggnad av solcellsanläggningar.

Se ungefärlig sträckning på bilden.

Vi återkommer med mera info samt tider för arbetena när dessa kommer oss till del.