Skip to main content

Vägarbete Eon

Vägarbete Eon

Styrelsen har fått information från Eon om ett planerat arbete för att förstärka elnätet. Eons entreprenör One Nordic kommer att utföra arbetet med start i den södra delen av parken. Om ungefär en vecka beräknas arbetet därefter påbörjas på Vallmovägen enligt kartbilagan nedan.

Utbetalning 21 december

Som vi informerat om så kommer det att göras ett antal utbetalningar till medlemmarna i Hällan kopplat till VA Syds övertagande av VA-anläggningen. Den första utbetalningen görs 21 december och innefattar respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen. Vid samma tidpunkt kommer även utbetalning av medel från dagvattenfonden att ske till de 69 fastigheter i etapp 4-5 som inte […]

Utbetalning till medlemmar

Som vi tidigare informerat om har vi gett Nabo, vår ekonomiska förvaltare, i uppdrag att hantera utbetalning av respektive medlemsfastighets andel av VA-anläggningen. Mer information om detta finns i handlingarna från extrastämman: https://www.hallan.se/arsstammor/extrastamma-2023/ Nabo kommer även hantera återbetalning av VA-avgift för 2023. Samfälligheten har tidigare hanterat detta genom en förskottsbetalning av VA-avgift för hela kalenderåret baserat på beräknad […]

Vattenavstängning samt utbetalning till

Vattenavstängning tisdag 28/11VA Syd har informerat om kommande VA-ledningsarbete som medför att vattnet kommer att stängas av i stora delar av Hällan under tisdag 28/11, 08:00-18:00. De som är kunder hos VA Syd och som registrerat sig för sms/mailutskick har förhoppningsvis redan fått information kring detta. Här finns en lista över de fastigheter som berörs […]

Asfaltering gång-cykelväg

Vid senaste årsstämman beslutade stämman att bifalla en motion om att hårdgöra en del av gräset i västra delen av samfälligheten för att skapa en bättre övergång till den befintliga cykelvägen. Styrelsen har gett Wasabi i uppdrag att åtgärda detta. Efter att ha undersökt olika alternativ så visar det sig att asfaltering blir det långsiktigt […]

Vägarbete Blåklintsvägen & Ringkrageväge

Vägarbete Blåklintsvägen & Ringkragevägen

VASYD påbörjar arbeten med att koppla ifrån samfällighetens vattenmätare. Arbetet påbörjas på Blåklintsvägen preliminärt måndag v. 47 Under arbetet kommer de behöva stänga av befintlig parkeringsplats, så vänligen observera detta och undvik att parkera här. När arbetet är klart på Blåklintsvägen kommer motsvarande arbete påbörjas på Ringkragevägen. Totalt bedöms dessa två arbeten ta max 2 […]

Extrastämma 27/8, 15:00

Med anledning av VA SYDs övertagande av samfällighetens VA-anläggning kommer alla medlemmar att kallas till en extrastämma söndag 27/8, 15:00. De huvudsakliga punkter som kommer att behandlas är avtalet mellan Hällan och VA SYD, ersättningen från VA SYD, samt avvecklandet av dagvattenfonden. Information om plats och detaljerad dagordning följer, men vi hoppas att ni redan […]

Medlemsavgift: dubbla e-fakturor & posta

Under den senaste veckan har alla medlemmar fått e-faktura eller avi per post med den årliga medlemsavgiften. Vi har fått information från Nabo att deras leverantör drabbats av en driftstörning som medfört att flera medlemmar fått 2 st identiska e-fakturor i sin internetbank eller 2 st avier per post. Givetvis ska endast 1 st avi […]

Valberedningen informerar, Fyllnadsval l...

Tyvärr har Karolina Gajski Kovacevic lämnat sitt uppdrag som ledamot (kassör) pga. familjeskäl. Eftersom styrelsen saknar suppleanter kommer vi på den planerade extrastämman i samband med VA frågan även göra ett fyllnadsval till den vakanta posten. Fram till extrastämman har tidigare kassör Sara Mauritzson tillfälligt tagit på sig att hantera samfällighetens ekonomi. Har du ett […]