Hej !

Valberedning har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen. Vi har sedan förra stämman deltagit på tre styrelsemöten för att skapa oss en uppfattning om hur styrelsen arbetar och vilka kompetenser som kan komma att behövas.

På 2019 års stämma behöver vi välja ny ordförande, en ledamot, två suppleanter samt revisor. Ordförande och ledamot väljs på 2 år. Suppleant och revisor väljs på 1 år.

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller känner någon i området som kan vara intresserad? Hör då gärna av dig till valberedningen på valberedning@hallan.se

Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är. En välskött samfällighet skapar trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter.

Hälsningar
Valberedningen (Göran Johnsson & Mattias Ohlin)