Skip to main content

Årsstämma 11 april

Årsstämman 2021 kommer genomföras den 11 april kl 15:00 via Zoom och Suffra, enligt ny kallelse utdelad 16 mars. Anmälan ska göras senast den 24/3, för att kunna delta på årsstämman. Fullmakt krävs om fastigheten har mer än en ägare, mer information finns i kallelsen. Handlingar kommer löpande att läggas upp här på hemsidan under […]

Information till medlemmar

Med anledning av att styrelsen i fredags fick ett mail från Advokatfirman VICI AB, och att samma skrivelse tillsammans med ett brev från ”Medlemmar” delats ut till en del av samfällighetens medlemmar, kommer här nu samma information till alla medlemmar i samfälligheten. Styrelsen överväger att anlita ett juridiskt ombud. På länken nedan hittar ni: Brevet från […]

Informationsbrev

Här finns de informationsbrev kopplade till avstämningen av Sjötorpsvägen: Information från VASYD 2020-12-18 Informationsbrev 2020-11-26 Informationsbrev 2020-11-17 Information från VASYD 2020-11-13 Informationsbrev 2020-11-11 Informationsbrev 2020-11-06 VA SYD information Informationsbrev 2020-11-04 Informationsbrev 2020-11-03 Informationsbrev 2020-10-31 Ansvarsfördelning Informationsbrev 2020-10-30 Fastighets- och Gatukontoret Informationsbrev 2020-10-30 VA SYD Informationsbrev 2020-10-29 Informationsbrev 2020-10-28

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Styrelsen har efter kontakt med Mark- och Miljödomstolen fått veta att VA SYD överklagat deras beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. I nuläget finns ingen ytterligare information, men vi hoppas att Mark- och Miljööverdomstolen väljer att gå på Mark- och Miljödomstolens beslut, det återstår att se. Se tidigare inlägg för mer information.

Uppdatering gällande GA:2

På årsstämman 2017 fick styrelsen i uppdrag att arbeta för en upplösning och överlåtelse av GA:2 (gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp) till kommunen (VASYD). I september 2019 beslutade Länsstyrelsen Skåne att VASYD skulle inrätta en allmän VA-anläggningi vårt område. Detta föreläggande överklagades av VASYD. Efter en lång väntan fick vi i förra veckan besked att […]

Grävarbete

Under v. 22 (25-29/5) kommer det vara begränsad framkomlighet till Ringkragevägen från Sjötorpsvägen. Detta med anledning av inkoppling av vatten och avlopp till våra ledningar. Vi kommer kunna passera under hela perioden, via trottoaren. Det kommer vara trångt att passera, så vi avråder ifrån stora transporter under den veckan. Vi ber alla att anpassa hastigheten […]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet som mailades ut igår, till alla som är registrerade på samfällighetens maillista, finns nu även att läsa här: http://www.hallan.se/wp-content/uploads/2020/05/Informationsbrev-maj-2020.pdf Fick du inte mailet? Gå in på http://www.hallan.se/nyhetsbrev/ och registrera dig.