Extrastämman beslutade den 29/11 att avslå motionen ”Temporär öppning av Ringkragevägen”.

Protokollet kommer publiceras på hemsidan senast den 13/12, i enlighet med stadgarna.