Här finns de informationsbrev kopplade till avstämningen av Sjötorpsvägen: