Här finns de informationsbrev kopplade till avstämningen av Sjötorpsvägen:

Information från VASYD 2020-12-18

Informationsbrev 2020-11-26

Informationsbrev 2020-11-17

Information från VASYD 2020-11-13

Informationsbrev 2020-11-11

Informationsbrev 2020-11-06

VA SYD information

Informationsbrev 2020-11-04

Informationsbrev 2020-11-03

Informationsbrev 2020-10-31 Ansvarsfördelning

Informationsbrev 2020-10-30 Fastighets- och Gatukontoret

Informationsbrev 2020-10-30 VA SYD

Informationsbrev 2020-10-29

Informationsbrev 2020-10-28