Med anledning av att styrelsen i fredags fick ett mail från Advokatfirman VICI AB, och att samma skrivelse tillsammans med ett brev från ”Medlemmar” delats ut till en del av samfällighetens medlemmar, kommer här nu samma information till alla medlemmar i samfälligheten. Styrelsen överväger att anlita ett juridiskt ombud.

På länken nedan hittar ni:

  1. Brevet från ”Medlemmar”
  2. Malmö stads stadsjurists, Eva Nilsson Lundqvist, fullständiga svar på tidigare mail, från december, till juristen Louise Dufwa (på uppdrag av medlemmar)
  3. Skrivelse med bilagor från Advokatfirman VICI AB (på uppdrag av medlemmar)

Dokumenten hittar ni här

I brevet från ”Medlemmar” nämns oklarheter från 2017, framställan (det avser Framställan 2) och beslut i denna fråga finns i på hemsidan under Extrastämman 2017 

Frågor? info@hallan.se