Årsstämman 2021 kommer genomföras den 11 april kl 15:00 via Zoom och Suffra, enligt ny kallelse utdelad 16 mars. Anmälan ska göras senast den 24/3, för att kunna delta på årsstämman. Fullmakt krävs om fastigheten har mer än en ägare, mer information finns i kallelsen.

Handlingar kommer löpande att läggas upp här på hemsidan under Årsstämma 2021.