Vi har fått uppgifter om att VA SYDs ska åtgärda överbyggnaden på Sjötorpsvägen med start i nästa vecka. Detta kommer sannolikt påverka framkomligheten på sträckan.

Vi kan nu bekräfta att arbetena kommer att göras för ett körfält i taget. Man kommer att börja med det södra körfältet, se trafikanordningsplaner nedan.

VA SYD har byggt vägen för högt och den måste sänkas med 7 cm. Detta görs genom att terrassen sänks och därför behöver 70 cm av överbyggnaden flyttas undan först. När det blir dags för asfaltering kommer trafiken att regleras med vakt.

Mikael Kanaryd

Etapp 1, del 1
Etapp 1, del 2
Trafikanordningar vid asfaltering