Skip to main content

Konstituerande styrelsemöte

Ovanstående möte kommer att hållas ikväll (14/4) kl 20.00. Nya styrelsen ber om lite överseende med svarstider med mera då vi har ett litet arbete framför oss att sätta oss in i arbetsuppgifter och fördela ansvarsområden. Vi återkommer med information löpande. Mikael Kanaryd

Arbeten på Sjötorpsvägen

Arbeten på Sjötorpsvägen

Vi har fått uppgifter om att VA SYDs ska åtgärda överbyggnaden på Sjötorpsvägen med start i nästa vecka. Detta kommer sannolikt påverka framkomligheten på sträckan. Vi kan nu bekräfta att arbetena kommer att göras för ett körfält i taget. Man kommer att börja med det södra körfältet, se trafikanordningsplaner nedan. VA SYD har byggt vägen […]