Här hittar ni länken till det senaste informationsbrevet som skickats ut via mail till de som finns med på maillistan. Fick du inte mailet? Gå in på www.hallan.se/nyhetsbrev och anmäl dig.

Informationsbrev december 2019