Valberedningen har påbörjat arbetet inför kommande stämma och vi behöver fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsen.

På 2020 års stämma behöver vi välja tre ledamöter, två suppleanter och revisor. Ledamot väljs på 2 år. Suppleant och revisor väljs på 1 år.   

Är du intresserad av att vara en del av styrelsen eller känner någon i området som kan vara intresserad? Hör då gärna av dig till valberedningen på valberedning@hallan.se

Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är. En välskött samfällighet skapar trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter.

Hälsningar
Valberedningen (Göran Johnsson & Mattias Ohlin)

PS: Informationen från valberedningen har även skickats ut via e-post, till er som är registrerade till vårt nyhetsbrev. Fick du inte mailet? Kolla din skräppost eller gå in på www.hallan.se/nyhetsbrev för att registrera dig. DS.