Styrelsen har idag efter ett kort sammanträde utomhus, beslutat att flytta fram årsstämman, p.g.a. rådande omständigheter med Covid-19 (coronavirus). I nuläget har vi inget nytt datum, utan får återkomma med ny kallelse.