Sedan tidigare finns valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter publicerade på hemsidan, under Årsstämma 2020.  För närvarande är valberedningen vakant. Det behövs två personer, är du intresserad? Hör av dig till valberedning@hallan.se