Skip to main content

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Uppdatering gällande GA:2 forts…

Styrelsen har efter kontakt med Mark- och Miljödomstolen fått veta att VA SYD överklagat deras beslut till Mark- och Miljööverdomstolen. I nuläget finns ingen ytterligare information, men vi hoppas att Mark- och Miljööverdomstolen väljer att gå på Mark- och Miljödomstolens beslut, det återstår att se. Se tidigare inlägg för mer information.