VASYD har handlat upp en konsult, som ska utföra en värdering av Hällans VA-nät.

Arbetet har nyligen startat, och konsulterna från WSP kommer att besöka vårt område för inspektion av anläggningen.

Värderingen beräknas klar v. 7 2023.