Har du intresse av att få insyn i styrelsearbetet och kunna agera ersättare vid ordinarie ledamöters eventuella frånvaro? Vill du vara med och bidra till att vi har en fungerande samfällighet? Kan du tänka dig att i framtiden ta en ordinarie ledamotsroll i styrelsen?

Hör då gärna av dig till Göran och Mattias på valberedning@hallan.se

Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är. En välskött samfällighet skapar trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter.