Då börjar det dra ihop sig till årsstämma, så har du inte noterat den 7 mars kl 18:30 i din kalender då är det dags att göra det nu. Årsstämman hålls som vanligt i Pilbäcksskolans caféavdelning.

Alla dokument inför stämman hittar du sedan en vecka tillbaka under Årsstämmor på hemsidan.

Väl mött den 7 mars!
Styrelsen