Torsdagen den 7 mars hölls det årsstämma i samfälligheten. Det var en liten skara på 13 fastigheter som deltog.

Årsstämman valde Sofia Åkerblom till ny ordförande  och där utöver:
Ledamöter: Anette Juldorf, Oscar Runesson, Katja Hofgren och Tommy Lindberg
Suppleanter: Zofie Fagerström och Veste Regnér
Revisor: Richard Grey
Valberedning: Göran Johnsson och Mathias Ohlin

Protokollet kommer finnas tillgängligt från den 21 mars 2019 hos ordföranden och på hemsidan under fliken Årsstämma 2019.