Vid årstämman i mars så beslutades det att en arbetsgrupp ska tillsättas för att ta fram ett förslag när det gäller trafiksituationen inom samfälligheten. Arbetsgruppen kommer ledas av Mikael Kanaryd men det behövs fler. Så om du har kunskap inom trafik och trafikmiljö eller har allmänt intresse i frågan är du välkommen att höra av dig direkt till Mikael på mikael@kanaryd.se