Under denna veckan så har anläggningen av vår boulebana, på grönytan mellen Blåklintsvägen och Vallmovägen, påbörjats. Vi hoppas på trevligt spel till våren.