Då börjar det närma sig årsstämma. Under denna veckan kommer alla handlingar inför stämman att publiceras på hemsidan, under fliken Årsstämmor. Kallelsen som delades ut i allas brevlådor i januari hittar ni här: Kallelse till årsstämma 2020

Frågor? info@hallan.se

Väl mött torsdagen 26 mars kl. 18:30 i Pilbäckskolans café,
Styrelsen