Inom kort så kommer valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter och revisor publiceras på hemsidan.
För närvarande är Valberedningen vakant. Är du intresserad? Hör av dig till valberedning@hallan.se