Sedan tidigare idag finns handlingarna inför årsstämman tillgängliga under
Årsstämmor ->Årsstämma 2020, lösenordet är: 3vligt

Frågor? info@hallan.se

Väl mött på årsstämman!
Styrelsen