Påminnelse krig vad som gäller på samfällighetens parkeringar:

  • Anlagda parkeringsplatser är tänkta till gäster/besökare.
  • Parkering är tillåten i högst 24 timmar på gata eller anlagda parkeringsplatser.
  • Avställda fordon får inte ställas upp inom samfällighetens allmänna ytor.

Kompletta trivselregler hittar ni här http://www.hallan.se/stadgarna/, (lösenord 3vligt). Vi rekommenderar alla att ta en titt och uppdatera sig.

Det är vi som bor i området som tillsammans bidrar till att det är trevligt att bo här och det är vårt gemensamma ansvar att driva samfälligheten.