Det är många i området som bygger ut, därav en påminnelse om vad som gäller i samband med större byggnationer.

  • Informera styrelsen om stora fordon eller maskiner ska köras inom området i samband med leverans eller arbete.
  • Tillstånd från styrelsen krävs för uppställning eller användandet av samfällighetens ytor enligt ovan.
  • Om det vid sådant arbete uppstår skada på de gemensamma anläggningarna är fastighetsägaren ansvarig gentemot samfälligheten.
  • Använd inte gator och grönytor för uppställning av fasta föremål

Kompletta trivselregler hittar ni här http://www.hallan.se/stadgarna/, (lösenord 3vligt). Vi rekommenderar alla att ta en titt och uppdatera sig.

Det är vi som bor i området som tillsammans bidrar till att det är trevligt att bo här och det är vårt gemensamma ansvar att driva samfälligheten.