Tack till er som deltog vid årets årsstämma! Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan under fliken Årsstämmor->Årsstämma 2020

På stämman valdes:
Ledamöter : Oscar Runesson (omval), Veste Regnér (nyval) och Johan Eriksson (nyval)
Suppleanter: Mattias Ohlin (nyval) och Susi Frauenfelder (nyval)
Revisor: Richard Gray
Valberedning: Katja Hofgren (sammankallande), Tommy Lindberg samt Mattias Clarensius.