Tack till alla er som deltog vid det digitale årsstämma 2021! Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på hemsidan under fliken Årsstämmor->Årsstämma 2021.

På stämman valdes:
Ledamöter 2021-2022: Mikael Kanaryd (nyval), Sara Mauritzson (nyval), Susi Frauenfelder (nyval)
Ledamöter 2021: Peter Forsberg (nyval), Martina Persson (nyval).
Suppleant 2021: Therese Berggren (nyval).

Revisor: Daniel Spasic
Revisorsuppleant: Lars-Göran Quint

Valberedning: Fredrik Svensson (sammankallande), Alessio Gallino samt Maggie Klebe.