Det finns nätfel på vårt astrour, som styr vår gatubelysning. Felsökning pågår!