Martina Persson har meddelat styrelsen, att hon av personliga skäl avgår från styrelsen med omedelbar verkan.