Info från VA SYD:

Entreprenören kommer idag att påbörja arbetet med att anlägga tillfälliga förbifarter på de sträckor där detta kommer att behövas.

Nästa vecka kommer arbetet med överbyggnaden att påbörjas på nytt. De kommer att starta i öst för att gå västerut och avsluta vid Ur och Skur.

Arbetet beräknas vara klart under v 27.

Att entreprenaden stått still beror på att entreprenören upptäckte att terrassen på Sjötorpsvägen var blöt och därmed inte klarade de belastningsprov som utfördes i tidigare i våras. Vi har därför tagit fram en ny lösning på hur vägen ska återställas på bästa sätt.