Vid kontakt med mark-och miljööverdomstolen har styrelsen fått information om att vårt ärende gentemot VASYD kommer föredras den 4. juni 2021, och beslut kommer meddelas 6-8 veckor efter detta. Så fort detta beslut är offentligt, återkommer vi med information.